[x] ปิดหน้าต่างนี้
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ MyOffice เวอร์ชั่น 6.00 ลิขสิทธิ์ 2010 copyright @ สพป.ขอนแก่น เขต 4
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec


ผู้เขียน : นายปิรนิกร นาหนองตูม
31 ส.ค. 2561
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายปิรนิกร นาหนองตูม
31 ส.ค. 2561
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นางรุ่งนภา อิโน
7 ส.ค. 2561
ขายทอดตลาดอาคารเรียน/อาคารประกอบ โรงเรียนชุมชนกระนวน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : น.ส.จุฑาภรณ์ ป้องคำลา
20 ก.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกรรมแข่งขันสูตรคูณ คิดเลขเร็ว เอแม็ทและวูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๑ ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายรเมศ นาสินพร้อม
1 มิ.ย. 2561
ขั้นตอน/วิธีการ ส่ง SMS เพื่อติดต่อราชการ
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายรเมศ นาสินพร้อม
1 มิ.ย. 2561
ขั้นตอน/วิธีการ แชร์ไฟล์ระหว่างโรงเรียน สำนักงาน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายรเมศ นาสินพร้อม
23 พ.ค. 2561
ขั้นตอน/วิธีการ อัพโหลดภาพกิจกรรมขึ้นหน้าเว็บไซต์เขต
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายรเมศ นาสินพร้อม
21 พ.ค. 2561
การอัพโหลดภาพกิจกรรมของกลุ่มและของโรงเรียน
อ่านต่อ...
ผู้เขียน : นายรเมศ นาสินพร้อม
21 พ.ค. 2561
เข้าระบบ My Office
อ่านต่อ...

จำนวน 1 หน้า  
1

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ My Office เวอร์ชั่น 6.00 10 พฤษภาคม 2553
copyright @ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔