[x] ปิดหน้าต่างนี้
ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ MyOffice เวอร์ชั่น 6.00 ลิขสิทธิ์ 2010 copyright @ สพป.ขอนแก่น เขต 4
 
Paperless Office พ.ศ. 2561   
    หน้าแรก    ข่าวประชาสัมพันธ์    Smart obec

เรื่อง : ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกรรมแข่งขันสูตรคูณ คิดเลขเร็ว เอแม็ทและวูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๑ ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ
ผู้เขียน : น.ส.จุฑาภรณ์ ป้องคำลา
วันที่ 20 เดือน กรกฏาคม พ.ศ.2561
เข้าชม : 414
Bookmark and Share


 ด้วยโรงเรียนประโคนชัยพิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ได้ขอความความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เชิญชวนร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะ กระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเปิดโอกาสให้นักเรียนมีเวทีประลองความสามารถด้านสูตรคูณ คิดเลขเร็ว เอแม็ทและซูโดกุ ได้จัดกิจกรรมแข่งขันเพื่อส่งเสริมและพัฒนานักเรียนระดับประถมศึกษาและระดับมัธยมศึกษา ดังนี้

๑.      การแข่งขันสูตรคูณและคิดเลขเร็ว  จัดการแข่งขันในวันศุกร์ที ๓ สิงหาคม  ๒๕๖๑ ณ หอประชุม

รัชตกุล โรงเรียนประโคนชัยพิทยา

             ๒. การแข่งขันเอแม็ท จัดการแข่งขันในวันเสาร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ หอประชุมรัชตกุล โรงเรียน  ประโคนชัยพิทยา

             ๓. การแข่งขันซูโดกุ จัดแข่งขันในวันเสาร์ที่ ๔ สิงหาคม  ๒๕๖๑ ณ  หอประชุมรัชตกุล  โรงเรียน

ประโคนชัยพิทยา

               สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้โรงเรียนในสังกัดที่สนใจเข้าร่วมส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกิจกรรมดังกล่าว โดยรับสมัครระหว่างวันที่ ๒ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๑ ทางเว็ปไซต์ www.pkc.ac.th/mathpkc สามารถสอบถามรายละเอียดได้โทร ๐๘๖ -๖๕๘๒๘๑๘๐ (นางสาวศรินาถ สุมหิรันต์)  หรือ facbook “แข่งขัน ณ ประโคนชัย”ข่าวประชาสัมพันธ์ 5 อันดับล่าสุด

     ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ส.ค. 2561
     ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 4 เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 31 ส.ค. 2561
     ขายทอดตลาดอาคารเรียน/อาคารประกอบ โรงเรียนชุมชนกระนวน 7 ส.ค. 2561
     ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมกรรมแข่งขันสูตรคูณ คิดเลขเร็ว เอแม็ทและวูโดกุบุรีรัมย์ ครั้งที่ ๕ ประจำปี ๒๕๖๑ ชิงถ้วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ 20 ก.ค. 2561
     ขั้นตอน/วิธีการ ส่ง SMS เพื่อติดต่อราชการ 1 มิ.ย. 2561

ระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิกส์ My Office เวอร์ชั่น 6.00 10 พฤษภาคม 2553
copyright @ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔